5. februára 2017
9. augusta 2016
Čo to znamená byť ako Ježiš Kristus...