Život, soľ a svetlo

9. apríla 2017

Biblický text: Ján 10,10 |