Skúšky v púšti

,

12. marca 2017

Biblický text: Luk 4,1-13 |

Čo s horkosťou

, ,

20. novembra 2016

Biblický text: Ján 10,10; Luk 4,18 |