6. novembra 2016
9. augusta 2016
Čo to znamená byť ako Ježiš Kristus...