Rast spoločenstva

,
15. februára 2017
kazatel:
Passage : Kol 1,1-8
Topics : ,