kazateľ: Igor Rosa

kazateľ: Igor Rosa

Bible Text: Ján 3 | kazateľ: Igor Rosa | Series: Znovuzrodenie

Bible Text: Fil 2,12-16 | kazateľ: Igor Rosa