11. februára 2018
Nahrávky z BTC so Stojanom Gajickim nájdete na http://www.devleskerokher.sk/media/nahravky-z-btc-sinaj/