Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

1. Mojžišova 40; 2. Korintskym 8,1-15

24 septembra

1. Mojžišova 40, 1 Neskôr sa stalo, že čašník egyptského kráľa a pekár sa prehrešili proti svojmu pánovi, egyptskému kráľovi. 2 Faraón sa rozhneval na oboch týchto dvoranov, na hlavného čašníka i na hlavného pekára. 3 Dal ich uväzniť v dome veliteľa telesnej stráže, pri žalári, v ktorom bol uväznený aj Jozef. 4 Veliteľ telesnej stráže ich zveril Jozefovi, aby im posluhoval. Nejaký čas zostali vo väzení. 5 Obaja väzni, čašník i pekár egyptského kráľa, mali sen. Jednej noci sa každému z nich prisnil sen zvláštneho významu. 6 Keď k nim ráno prišiel Jozef, videl ich smutných. 7 Spýtal sa faraónových dvoranov, ktorí boli s ním uväznení v dome jeho pána: Prečo ste dnes takí skormútení? 8 Oni mu odvetili: Mali sme sen, no nikto nám ho nevie vyložiť. Jozef im povedal: Či výklad snov nepatrí Bohu? Rozpovedzte mi ich. 9 Hlavný čašník teda vyrozprával Jozefovi svoj sen: Vo sne som videl pred sebou vinič, 10 na ktorom boli tri výhonky. Len čo vinič vypučal, hneď rozkvitol a jeho hrozná dozreli. 11 V ruke som mal faraónovu čašu. Odtrhnuté strapce som vytláčal do faraónovej čaše a podal som mu ju do ruky. 12 Jozef mu povedal: Toto je výklad sna: Tri výhonky sú tri dni. 13 Po troch dňoch faraón povýši tvoju hlavu a vráti ti tvoju hodnosť. Znova budeš podávať čašu do ruky faraóna, ako vtedy, keď si bol jeho čašníkom. 14 Keď ti bude dobre, spomeň si na mňa, preukáž mi milosť a prihovor sa za mňa u faraóna, aby ma vyslobodil z tohto domu. 15 Veď ma uniesli z krajiny Hebrejov; no ani tu som neurobil nič zlé, pre čo by som sa mal dostať do žalára. 16 Keď hlavný pekár videl, že Jozef dobre vykladá, povedal mu: Aj ja som mal sen. Na hlave som mal tri košíky pečiva. 17 Vo vrchnom košíku bolo rôzne pečivo pre faraóna a vtáky zobali z košíka na mojej hlave. 18 Jozef odpovedal: Toto je výklad sna: Tri košíky sú tri dni. 19 Po troch dňoch ti faraón zodvihne hlavu — obesí ťa na šibenici a vtáky ti budú ozobávať telo. 20 Po troch dňoch, v deň svojich narodenín, faraón vystrojil hostinu pre všetkých svojich hodnostárov a pred nimi vyvýšil hlavného čašníka a hlavného pekára: 21 hlavnému čašníkovi vrátil pôvodnú hodnosť, aby smel do ruky faraóna podávať čašu, 22 hlavného pekára dal však obesiť, ako im to vyložil Jozef. 23 Hlavný čašník si však na Jozefa nespomenul. Zabudol naňho.

2. Korintskym 8, 1 Chceme, bratia, aby ste vedeli o Božej milosti, ktorej sa dostalo cirkvám v Macedónsku. 2 Tak sa osvedčili v mnohom súžení, že z ich nesmiernej radosti a krajnej chudoby vzišla ich bohatá štedrosť. 3 Dosvedčujem, že dobrovoľne dali podľa možnosti, ba i nad svoje možnosti. 4 Sami nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali mať účasť na tejto milosti a na službe svätým. 5 A nielen ako sme dúfali, ale najskôr sami seba dali Pánovi a potom aj nám, podľa Božej vôle, 6 takže sme poprosili Títa, aby tak, ako začal toto dielo lásky medzi vami, aj ho dokončil. 7 Tak ako vo všetkom oplývate hojnosťou: vo viere i v slove, v poznaní i vo všetkej horlivosti a v láske, ktorú máte z nás, tak vyniknite aj v tomto diele lásky. 8 Nehovorím to ako príkaz, ale spomínam horlivosť iných a tak skúšam aj pravosť vašej lásky. 9 Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste vy skrze jeho chudobu zbohatli. 10 Predkladám vám to ako radu. Toto je vám na osoh, veď už vlani ste tak začali nielen skutkom, ale aj dobrou vôľou. 11 Teraz však toto dielo dokončite, aby tak vašej ochote a dobrej vôli zodpovedal aj dar z toho, čo máte. 12 Veď ak je prítomná táto ochota, potom je dar pred Bohom cenný podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá. 13 Nejde totiž o to, aby sa iným uľahčilo a vám priťažilo, ale o rovnosť; 14 aby váš terajší prebytok pomohol im v nedostatku a aby ich prebytok pomohol v nedostatku vám, čím sa dosiahne rovnosť, 15 ako je napísané: Kto mal mnoho, nemal nadbytok, a kto mal málo, nemal nedostatok.

Podrobnosti

Dátum:
24 septembra
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
24 septembra
Udalosť Kategória: