Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

4. Mojžišova 10, 1–10; Lukáš 23, 1-5

13. októbra 2018

4. Mojžišova 10, 1 Hospodin povedal Mojžišovi: 2 Urob si dve strieborné trúby. Zhotov ich z tepaného striebra. Budeš nimi zvolávať pospolitosť a dávať povel, aby sa tábory pripravili na odchod. 3 Keď na nich zatrúbia, zhromaždí sa celá pospolitosť pri vchode stanu stretávania. 4 Ak zatrúbia len na jednej, zhromaždia sa k tebe len kniežatá, náčelníci tisícov Izraela. 5 Pri zatrúbení na poplach vydajú sa na cestu tábory rozložené na východnej strane. 6 Keď budete trúbiť na poplach druhý raz, vydajú sa na cestu tábory rozložené na južnej strane. Na poplach sa bude trúbiť pred nástupom na cestu. 7 Keď však budete zvolávať zhromaždenie, zatrúbte, ale nie na poplach. 8 Na trúbach budú trúbiť Áronovi synovia, kňazi. To vám bude trvalo platným ustanovením pre vaše pokolenia. 9 Keď už budete vo svojej krajine a vytiahnete do boja proti nepriateľovi, ktorý vás bude utláčať, zatrúbite na týchto trúbach na poplach. Vtedy si Hospodin, váš Boh, spomenie na vás a budete zachránení pred nepriateľmi. 10 Na trúbach budete trúbiť aj v dňoch radosti, na ustanovené slávnosti, na začiatku mesiacov pri spaľovaných obetách i pri obetách spoločenstva. Tie vás pripomenú vášmu Bohu. Ja som Hospodin, váš Boh.

Lukáš 23, 1 Nato celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi 2 a začali ho obžalúvať: Tohto sme pristihli, ako rozvracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Mesiáš, kráľ. 3 Pilát sa ho spýtal: Ty si židovský kráľ? On mu odpovedal: Ty to hovoríš. 4 Pilát povedal veľkňazom a zástupom: Na tomto človeku nenachádzam žiadnu vinu. 5 Ale oni naliehali a hovorili: Búri ľud, keď učí po celom Judsku, počnúc Galileou až sem.

Podrobnosti

Dátum:
13. októbra 2018
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
13. októbra 2018
Udalosť Kategória: