Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

4.Mojžišova 20;1-13 Ján 21;20-25

9 apríla

4.Mojžišova 20; 1 V prvom mesiaci prišla celá pospolitosť Izraelitov na púšť Sín. Ľud sa utáboril v Kádeši, kde zomrela Mirjam, a kde ju aj pochovali. 2 Pospolitosť nemala vodu. Preto sa zhromaždili okolo Mojžiša a Árona. 3 Ľud sa hádal s Mojžišom. Dohovárali mu: Kiežby sme boli už vtedy pomreli, keď zahynuli naši bratia pred Hospodinom. 4 Prečo ste vyviedli Hospodinovo zhromaždenie na túto púšť? Máme tu pomrieť spolu s dobytkom? 5 Prečo ste nás len vyviedli z Egypta a doviedli na toto nevľúdne miesto, kde sa nedá pestovať obilie ani figy, ani vinič, ani granátové jablká; ba nie je tu ani pitná voda? 6 Mojžiš a Áron odišli od zhromaždenia k vchodu do stanu stretávania a padli na tvár. Tam sa im zjavila Hospodinova sláva. 7 Hospodin povedal Mojžišovi: 8 Vezmi si palicu a so svojím bratom Áronom zvolaj pospolitosť, pred ňou sa prihovorte skale a bude z nej tiecť voda. Tak im vyvedieš vodu zo skaly a napojíš ľud i dobytok. 9 Mojžiš vzal teda palicu, ktorá bola pred Hospodinom, ako mu prikázal Hospodin. 10 Nato zvolal Mojžiš s Áronom zhromaždenie pred skalu a povedal: Počujte, vzbúrenci! Máme vám z tejto skaly vyviesť vodu? 11 Mojžiš zodvihol ruku a palicou dvakrát udrel skalu. Vyrazil z nej silný prúd vody, takže sa napila celá pospolitosť i dobytok. 12 Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Pretože ste neuverili, keď ste mali pred očami Izraelitov dosvedčiť moju svätosť, neuvediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú mu dám. 13 Sú to vody Meríby, kde sa Izraeliti protivili Hospodinovi a kde im on prejavil svoju svätosť.

Ján 21; 20 Peter sa obzrel a zbadal, že za ním ide učeník, ktorého Ježiš miloval a ktorý sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a opýtal sa: Pane, kto je to, čo ťa zrádza? 21 Keď Peter videl tohto učeníka, povedal Ježišovi: Pane, a čo bude s týmto? 22 Ježiš mu odpovedal: Ak ho chcem nechať, kým neprídem, čo ťa do toho? Ty ma nasleduj! 23 A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník nezomrie. Ježiš mu však nepovedal, že nezomrie, ale: Ak ho chcem ponechať, kým neprídem, čo ťa do toho? 24 To je ten učeník, ktorý vydáva svedectvo o týchto veciach a ktorý ich zapísal. A my vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. 25 Je však ešte veľa iného, čo Ježiš vykonal. Keby sa to všetko malo dopodrobna spísať, myslím, že by celý svet nemal dosť miesta na knihy napísané o tom.

 

Podrobnosti

Dátum:
9 apríla
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
9 apríla
Udalosť Kategória: