Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

4. Mojžišova 9, 1-14; Lukáš 22, 54-65

11. októbra 2018

4. Mojžišova 9, 1 Na Sinajskej púšti v prvom mesiaci druhého roka po ich príchode z Egypta povedal Hospodin Mojžišovi: 2 Nech Izraeliti slávia Paschu v stanovenom čase. 3 Slávte ju v stanovenom čase v predvečer štrnásteho dňa toho istého mesiaca. Budete ju sláviť podľa všetkých príslušných ustanovení a predpisov. 4 Mojžiš povedal Izraelitom, aby slávili Paschu. 5 Oni teda na Sinajskej púšti v predvečer štrnásteho dňa prvého mesiaca slávili Paschu. Izraeliti urobili všetko tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 6 Bolo tu však niekoľko mužov, ktorí sa poškvrnili dotykom mŕtvoly a nemohli v ten deň sláviť Paschu. Preto v ten deň predstúpili pred Mojžiša a Árona 7 a povedali im: Znečistili sme sa dotykom mŕtvoly. Prečo by sme mali byť ukrátení a nemohli priniesť obetný dar Hospodinovi v stanovenom čase spolu s ostatnými Izraelitmi? 8 Mojžiš im odvetil: Zostaňte tu, kým nevypočujem, čo vám prikáže Hospodin. 9 Hospodin povedal Mojžišovi: 10 Povedz Izraelitom: Ak sa niekto z vás alebo z vášho potomstva poškvrní dotykom mŕtvoly, alebo ak je na ďalekej ceste, aj tak nech slávi Paschu na počesť Hospodina. 11 Budú ju sláviť podvečer štrnásteho dňa druhého mesiaca. Baránka budú jesť s nekvasenými chlebmi a horkými bylinami. 12 Nech však z neho nič nenechajú do rána, ani mu nepolámu kosti. Sláviť budú podľa všetkých ustanovení o Pasche. 13 Kto je však čistý, nie je na ceste, a predsa neslávi Paschu, bude odstránený zo svojho ľudu, pretože v stanovenom čase nepriniesol Hospodinovi dar. Taký človek bude znášať následky svojho hriechu. 14 Cudzinec, ktorý sa bude zdržiavať u vás, môže sláviť Paschu na počesť Hospodina, ale musí ju sláviť podľa ustanovenia o Pasche a podľa príslušných predpisov. Rovnaké nariadenie platí pre cudzinca i pre domorodca.

Lukáš 22, 54 Potom ho chytili a voviedli do veľkňazovho domu. Peter ho zďaleka nasledoval. 55 Uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si. Aj Peter si sadol medzi nich. 56 Tu si ho všimla jedna slúžka, ako sedí pri ohni. Zadívala sa na neho a povedala: Aj tento bol s ním. 57 Ale on zaprel a povedal: Žena, nepoznám ho. 58 O chvíľu ho uzrel iný a povedal: Aj ty si z nich. Potom Peter povedal: Človeče, nie som. 59 Asi po hodine ktosi iný tvrdil: Naozaj, aj ten bol s ním, veď je Galilejčan. 60 Ale Peter povedal: Človeče, neviem, čo hovoríš. A vtom, skôr ako to dohovoril, zaspieval kohút. 61 Vtedy sa Pán obrátil, pozrel na Petra a Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo, ktoré mu povedal: Skôr ako dnes zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. 62 Peter vyšiel von a žalostne sa rozplakal. 63 Muži, ktorí držali Ježiša, sa mu posmievali a bili ho. 64 Zakrývali ho a vypytovali sa ho: Hádaj, kto ťa udrel! 65 A mnoho ďalších rúhavých slov vyslovili proti nemu.

Podrobnosti

Dátum:
11. októbra 2018
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
11. októbra 2018
Udalosť Kategória: