Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

4. Mojžišova 9, 15-23; Lukáš 22, 66-71

12. októbra 2018

4. Mojžišova 9, 15 V ten deň, keď bol príbytok — stan svedectva — dohotovený, prikryl ho oblak. Od večera do rána žiaril nad príbytkom ako oheň. 16 Vždy to bývalo tak, že ho zakrýval oblak, ktorý v noci žiaril. 17 Kedykoľvek sa sponad stanu oblak zdvihol, Izraeliti sa vydali na cestu a utáborili sa tam, kde oblak spočinul. 18 Teda na Hospodinov pokyn sa Izraeliti vydávali na cestu a na jeho pokyn sa aj utáborili. Táborili dovtedy, kým nad príbytkom spočíval oblak. 19 Keď oblak spočíval nad príbytkom dlhší čas, Izraeliti sa nevydávali na cestu, zachovávali Hospodinovo ustanovenie. 20 Niekedy bol oblak nad príbytkom iba niekoľko dní. Na pokyn Hospodina sa utáborili a na jeho pokyn sa vydávali na cestu. 21 Oblak niekedy stál len od večera do rána, keď sa ráno zdvihol, vydali sa na cestu. Či to bolo vo dne, alebo v noci, len čo sa oblak zdvihol, vydali sa na cestu. 22 Keď oblak zostával nad príbytkom dva dni či mesiac alebo dlhší čas, Izraeliti zotrvávali v tábore, kým nad ním oblak spočíval a nevydávali sa na cestu. Keď sa však oblak zdvihol, šli ďalej. 23 Na pokyn Hospodina táborili a na jeho pokyn sa vydávali na cestu. Zachovávali nariadenie Hospodina, ktoré dostali od neho prostredníctvom Mojžiša.

Lukáš 22, 66 Keď sa rozvidnilo, zišli sa starší z ľudu, veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred veľradu 67 a hovorili: Ak si Mesiáš, povedz nám to! On im odpovedal: Aj keď vám poviem, neuveríte. 68 A keď sa aj spýtam, neodpoviete mi. 69 Ale odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici Božej moci. 70 Tu všetci povedali: Si teda Boží Syn? Odpovedal im: Vy hovoríte, že som. 71 Oni povedali: Načo ešte potrebujeme svedectvo? Sami sme to počuli z jeho úst.

Podrobnosti

Dátum:
12. októbra 2018
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
12. októbra 2018
Udalosť Kategória: