Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Ezdráš 1; 1.Jánov 5,1-5

24 júna

Ezdráš 1, 1 V prvom roku perzského kráľa Kýra, aby sa splnilo slovo Hospodina, vyslovené Jeremiášovými ústami, Hospodin vzbudil ducha perzského kráľa Kýra a on dal v celom svojom kráľovstve vyhlásiť — a to aj písomne — toto: 2 Takto hovorí perzský kráľ Kýros: Hospodin, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstvá zeme a on ma poveril, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku. 3 Kto spomedzi vás patrí k jeho ľudu, nech je jeho Boh s ním, nech sa vydá do Jeruzalema, ktorý je v Judsku, a nech buduje dom Hospodina, Boha Izraela; to je ten Boh, ktorý je v Jeruzaleme. 4 Každého, kto zostal na ktoromkoľvek mieste, kde býva ako cudzinec, nech podporia miestni obyvatelia striebrom, zlatom, majetkom a dobytkom spolu s dobrovoľnými darmi na Boží dom, ktorý je v Jeruzaleme! 5 A tak sa vybrali rodoví náčelníci Júdu a Benjamína, kňazi a leviti a vôbec každý, v kom Boh vzbudil svojho ducha, aby šiel a staval Hospodinov dom, ktorý bol v Jeruzaleme. 6 Všetci navôkol ich podporili striebornými nádobami, zlatom, majetkom, dobytkom a drahocennosťami, okrem všetkého, čo darovali dobrovoľne. 7 Kráľ Kýros vydal nádoby domu Hospodina, ktoré Nebúkadnecar odvliekol z Jeruzalema a uložil v dome svojho Boha. 8 Perzský kráľ Kýros ich vydal prostredníctvom pokladníka Mitredáta a ten ich prepočítané odovzdal judskému kniežaťu Šéšbaccarovi. 9 Toto je ich počet: tridsať zlatých mís, tisíc strieborných mís, dvadsaťdeväť nožov, 10 tridsať zlatých čiaš, štyristodesať druhoradých strieborných čiaš, tisíc iných nádob; 11 všetkých nádob zo zlata a striebra bolo päťtisícštyristo. Toto všetko niesol Šéšbaccar so zajatcami, ktorí išli z Babylonu do Jeruzalema. 

1.Jánov 5, 1 Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha; a každý, kto miluje otca, miluje aj jeho dieťa. 2 Podľa toho poznávame, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. 3 Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania; a jeho prikázania nie sú ťažké. 4 Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. 5 Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?

 

Podrobnosti

Dátum:
24 júna
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
24 júna
Udalosť Kategória: