Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Ezdráš 1 ; Ján 6 , 66-71

február 11

Ezdráš 1, 1 V prvom roku perzského kráľa Kýra, aby sa splnilo slovo Hospodina, vyslovené Jeremiášovými ústami, Hospodin vzbudil ducha perzského kráľa Kýra a on dal v celom svojom kráľovstve vyhlásiť — a to aj písomne — toto: 2 Takto hovorí perzský kráľ Kýros: Hospodin, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstvá zeme a on ma poveril, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku. 3 Kto spomedzi vás patrí k jeho ľudu, nech je jeho Boh s ním, nech sa vydá do Jeruzalema, ktorý je v Judsku, a nech buduje dom Hospodina, Boha Izraela; to je ten Boh, ktorý je v Jeruzaleme. 4 Každého, kto zostal na ktoromkoľvek mieste, kde býva ako cudzinec, nech podporia miestni obyvatelia striebrom, zlatom, majetkom a dobytkom spolu s dobrovoľnými darmi na Boží dom, ktorý je v Jeruzaleme! 5 A tak sa vybrali rodoví náčelníci Júdu a Benjamína, kňazi a leviti a vôbec každý, v kom Boh vzbudil svojho ducha, aby šiel a staval Hospodinov dom, ktorý bol v Jeruzaleme. 6 Všetci navôkol ich podporili striebornými nádobami, zlatom, majetkom, dobytkom a drahocennosťami, okrem všetkého, čo darovali dobrovoľne. 7 Kráľ Kýros vydal nádoby domu Hospodina, ktoré Nebúkadnecar odvliekol z Jeruzalema a uložil v dome svojho Boha. 8 Perzský kráľ Kýros ich vydal prostredníctvom pokladníka Mitredáta a ten ich prepočítané odovzdal judskému kniežaťu Šéšbaccarovi. 9 Toto je ich počet: tridsať zlatých mís, tisíc strieborných mís, dvadsaťdeväť nožov, 10 tridsať zlatých čiaš, štyristodesať druhoradých strieborných čiaš, tisíc iných nádob; 11 všetkých nádob zo zlata a striebra bolo päťtisícštyristo. Toto všetko niesol Šéšbaccar so zajatcami, ktorí išli z Babylonu do Jeruzalema.

Ján 6, 66 Preto mnohí z jeho učeníkov ho opustili a viac s ním nechodili. 67 Tu povedal Ježiš Dvanástim: Aj vy chcete odísť? 68 Odpovedal mu Šimon Peter: Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života 69 a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý. 70 Ježiš im odpovedal: Nevyvolil som si vás azda Dvanástich? No jeden z vás je diabol. 71 Povedal to o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. Ten ho totiž mal zradiť — jeden z Dvanástich.

Podrobnosti

Dátum:
február 11
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
február 11
Udalosť Kategória: