Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Jeremiáš 11, 15-23 ; Židom 5, 1-10

6. decembra 2018

Jeremiáš 11, 15 Čo chce môj miláčik v mojom dome, kde iba úklady strojí? Či sľuby a posvätné mäso odstránia tvoje nešťastie, že opäť budeš môcť plesať? 16 Zelenou olivou, okrášlenou krásnym ovocím pomenoval ťa Hospodin. V hukote veľkej búrky zapálil na nej oheň a spálil jej vetvy. 17 Hospodin zástupov, ktorý ťa zasadil, pohrozil ti nešťastím pre zlo domu Izraela a domu Júdu, ktorého sa dopúšťali, aby mňa urážali, a pálili kadidlo Baálovi. 18 Hospodin ma poučil a pochopil som to, keď mi ukázal ich výčiny. 19 Bol som ako krotký baránok vedený na zabitie, ani som nevedel, že stroja proti mne úklady: Zničme strom v jeho miazge, vykoreňme ho zo zeme živých, aby sa nespomínalo jeho meno. 20 Hospodin zástupov, ty súdiš spravodlivo a skúmaš obličky i srdce. Kiežby som uvidel tvoju pomstu na nich, veď tebe som postúpil svoj spor. 21 Preto takto hovorí Hospodin ľuďom v Anatóte, ktorí číhajú na môj život a pritom hovoria: Neprorokuj v mene Hospodina a nezomrieš našou rukou. 22 Preto takto hovorí Hospodin zástupov: Veru, navštívim ich. Mladíci pomrú mečom, ich synovia a dcéry zas pomrú hladom. 23 Nezostane z nich ani zvyšok, lebo privediem nešťastie na ľudí v Anatóte v roku ich navštívenia.

Židom 5, 1 Každý veľkňaz, vybraný spomedzi ľudí, býva ustanovený ako zástupca ľudí pred Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy, 2 pretože môže spolucítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sám podlieha slabosti. 3 A preto musí prinášať obety tak za hriechy ľudí, ako aj za seba. 4 A túto hodnosť si nikto nemôže vziať sám, len ak ho povolá Boh ako Árona. 5 Veď ani Kristus sa neoslávil sám, keď sa stal veľkňazom, ale oslávil ho ten, čo mu povedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. 6 Ako inde hovorí: Ty si kňaz naveky na spôsob Melchisedeka. 7 Ježiš v dňoch svojho pozemského života silným hlasom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou, a bol vypočutý pre svoje podrobenie sa Bohu. 8 A hoci bol Synom, vo svojom utrpení sa naučil poslušnosti, 9 a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, čo ho poslúchajú, 10 keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza na spôsob Melchisedeka.

Podrobnosti

Dátum:
6. decembra 2018
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
6. decembra 2018
Udalosť Kategória: