Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Ozeáš 2,16-25; Rímskym 11,17-24

14 mája

Ozeáš 2, 16 Preto hľa! Vyvábim ju, zavediem na púšť a prehovorím k jej srdcu. 17 Odtiaľ jej dám vinice a údolie Áchor ako bránu nádeje a odtiaľ mi odpovie ako v dňoch svojej mladosti, ako vtedy, keď vychádzala z Egypta. 18 V ten deň — znie výrok Hospodina — bude ma volať: Môj muž, a nebude ma viac volať: Môj Baál. 19 Odvrátim mená baálov od jej úst, viac nebudú spomínaní menom. 20 Vtedy uzavriem zmluvu s divou zverou, nebeským vtáctvom a plazmi zeme. Luk a meč, teda boj, odstránim zo zeme a usadím ich v bezpečí. 21 Zasnúbim si ťa naveky, zasnúbim si ťa v spravodlivosti, práve, láske a v milosrdenstve. 22 Zasnúbim si ťa vo vernosti a ty spoznáš Hospodina. 23 Vtedy odpoviem — hovorí Hospodin — odpoviem nebesám a ony zasa odpovedia zemi, 24 zem odpovie obiliu, muštu a oleju a oni odpovedia Jezreelu. 25 Zasejem si ju v krajine a zmilujem sa nad Neomilostenou, poviem Nie môjmu ľudu: Ty si môj ľud a on povie: Môj Boh.

Rímskym 11, 17 Ak však niektoré ratolesti boli vylomené, a ty, divá oliva, bol si zaštepený medzi tie ostatné a stal si sa účastníkom koreňa olivy, ktorý dáva miazgu, 18 nevychvaľuj sa nad ratolesti. Ak sa však vychvaľuješ, uvedom si, že nie ty nesieš koreň, ale koreň nesie teba. 19 Povieš teda: Ratolesti boli vylomené, aby som ja bol zaštepený. 20 Dobre, pre nevieru boli vylomené, ale ty stojíš za pomoci viery. Nenamýšľaj si, ale sa boj! 21 Lebo ak Boh neušetril prirodzené ratolesti, neušetrí ani teba. 22 Uvedom si teda dobrotu a prísnosť Božiu, prísnosť voči tým, čo padli, ale dobrotu Božiu voči tebe, ak zotrváš v tej dobrote, lebo inak budeš aj ty odseknutý. 23 Ale oni, ak nezotrvajú v neviere, budú vštepení. Boh totiž má moc znova ich vštepiť. 24 Veď ak si bol ty odťatý z planej olivy od prirodzenosti a bol si proti prirodzenosti zaštepený do dobrej olivy, o čo skôr budú do vlastnej olivy zaštepení tí, čo k nej patria podľa prirodzenosti.

Podrobnosti

Dátum:
14 mája
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
14 mája
Udalosť Kategória: