Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Príslovia 18; Lukáš 22,39-46

17 marca

Príslovia 18, 1 Kto sa oddeľuje od druhých, uspokojuje svoje chúťky, stavia sa proti každému overenému poznatku.
2 Blázon nemá záľubu v rozumnosti, ale vo vyjadrovaní svojich myšlienok.
3 Tam, kde vkročí bezbožník, prichádza aj opovrhnutie a s hanbou potupa.
4 Slová z ľudských úst sú hlboké vody, prameň múdrosti je rozvodnený potok.
5 Nie je dobré nadržiavať bezbožníkovi a odstrčiť spravodlivého na súde.
6 Pery privádzajú blázna do hádky, jeho ústa volajú po bitke.
7 Ústa sú bláznovi na skazu a jeho pery sú pre neho pascou.
8 Slová klebetníka sú ako maškrty, schádzajú až na dno žalúdka.
9 Aj ten, kto je vo svojej práci nedbanlivý, je bratom ničiteľa.
10 Hospodinovo meno je pevná veža, spravodlivý do nej zuteká a je v bezpečí.
11 Majetok pre boháča je ako opevnené mesto, javí sa mu sťa nedostupná hradba.
12 Pred skazou býva srdce človeka povýšenecké, slávu však predchádza pokora.
13 Odpovedať skôr, ako si vypočul, je hlúpe a hanebné.
14 Ten, čo má mužného ducha, zvládne chorobu, kto však znesie duchom zroneného?
15 Rozumné srdce získava poznanie a ucho múdrych ho vyhľadáva.
16 Dar kliesni cestu človeku, privádza ho k mocným.
17 Kto prvý rieši svoj spor, zdá sa spravodlivý, kým nepríde jeho blížny a nepreverí ho.
18 Lós zakončuje zvady a rozsudzuje mocnárov.
19 Urazený brat je nedostupnejší než opevnené mesto, zvady sú ako závory pevnosti.
20 Z ovocia úst sa sýti vnútro človeka, úroda pier ho nasýti.
21 Smrť a život sú v područí jazyka, tí, čo ho milujú, najedia sa jeho plodov.
22 Kto našiel ženu, našiel dobro a zadovážil si priazeň Hospodina.
23 Chudobný prosí o zmilovanie, no bohatý odpovie drsno.
24 Niekto má priateľov, čo sú mu na škodu, je však aj taký priateľ, čo sa pripúta viac než brat.

Lukáš 22, 39 Potom vyšiel von a ako zvyčajne odobral sa na Olivový vrch, a učeníci ho nasledovali. 40 Keď prišiel na miesto, povedal im: Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! 41 Sám sa od nich vzdialil asi natoľko, čo by kameňom dohodil, padol na kolená a modlil sa: 42 Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, no nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa! 43 Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. 44 V smrteľnej úzkosti sa modlil ešte vrúcnejšie a jeho pot stekal na zem ako kvapky krvi. 45 Keď vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich spať unavených od zármutku. 46 A povedal im: Čo spíte? Vstaňte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!

Podrobnosti

Dátum:
17 marca
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
17 marca
Udalosť Kategória: