Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Príslovia 20; Lukáš 22,54-65

19. marca 2023

Príslovia 20, 1 Víno je posmievač a opojný nápoj výtržník, nie je múdry nik, koho premôžu.
2 Hrozba kráľa je ako rev mladého leva, ten, kto ho rozhnevá, hreší proti sebe samému.
3 Pre človeka je cťou vyvarovať sa sporu, no každý blázon vybuchne.
4 Lenivcovi sa nechce orať na jeseň, ale cez žatvu žobre a nič nemá.
5 Zámery v srdci človeka sú hlboké vody, rozumný človek z nich čerpá.
6 Mnoho ľudí sa chváli svojou vernosťou, ale ktože nájde spoľahlivého muža?
7 Spravodlivý kráča v bezúhonnosti, blažené sú jeho deti, ktoré zanechal.
8 Kráľ, čo sedí na sudcovskej stolici, preosieva svojím zrakom všetko zlé.
9 Kto môže povedať: Ja som si srdce očistil, som čistý od hriechu?
10 Dvojaké závažie a dvojaká miera — oboje sa protiví Hospodinovi.
11 Už chlapec svojimi skutkami dáva najavo, či je čisté a správne jeho konanie.
12 Aj počúvajúce ucho, aj vidiace oko utvoril Hospodin.
13 Nemiluj spánok, aby si neschudobnel, ale maj oči otvorené a nasýtiš sa chlebom.
14 Zlé, je to zlé! , vraví, kto kupuje, no keď odíde, už sa tým chváli.
15 Jestvuje síce zlato a veľa rubínov, drahocenným skvostom sú však pery plné poznania.
16 Zadrž odev toho, kto sa zaručuje za cudzinca, a od toho, čo za cudzinku, vezmi zálohu!
17 Človeku je lahodný podvodom nadobudnutý chlieb, no napokon má ústa plné štrku.
18 Plány pripravuj po porade, boj veď s rozvahou!
19 Vyzrádza tajnosti, kto chodí a ohovára, nezačínaj si preto s tárajom.
20 Kto zlorečí otcovi alebo matke, tomu zhasne jeho lampa v hustej tme.
21 Majetok na začiatku rýchlo nadobúdaný napokon nebude požehnaný.
22 Nehovor: Odplatím sa za zlé! Dúfaj v Hospodina a zachráni ťa.
23 Dvojaké závažie sa Hospodinovi protiví, falošná váha nie je dobrá.
24 Kroky muža vedie Hospodin, ako môže človek svojej ceste rozumieť?
25 Pascou pre človeka je nerozvážne vyrieknuť: Je to sväté! , a iba potom zvažovať sľuby.
26 Múdry kráľ preosieva bezbožníkov a drví ich mlátiacim kolesom.
27 Hospodin stráži dych človeka, skúma všetky zákutia vnútra.
28 Milosrdenstvo a vernosť ochraňujú kráľa, milosrdenstvom podopiera svoj trón.
29 Ozdobou mladých je ich sila, okrasou starcov sú šediny.
30 Zraňujúce údery vyčistia zlo a rany zákutia vnútro.

Lukáš 22, 54 Potom ho chytili a voviedli do veľkňazovho domu. Peter ho zďaleka nasledoval. 55 Uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si. Aj Peter si sadol medzi nich. 56 Tu si ho všimla jedna slúžka, ako sedí pri ohni. Zadívala sa na neho a povedala: Aj tento bol s ním. 57 Ale on zaprel a povedal: Žena, nepoznám ho. 58 O chvíľu ho uzrel iný a povedal: Aj ty si z nich. Potom Peter povedal: Človeče, nie som. 59 Asi po hodine ktosi iný tvrdil: Naozaj, aj ten bol s ním, veď je Galilejčan. 60 Ale Peter povedal: Človeče, neviem, čo hovoríš. A vtom, skôr ako to dohovoril, zaspieval kohút. 61 Vtedy sa Pán obrátil, pozrel na Petra a Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo, ktoré mu povedal: Skôr ako dnes zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. 62 Peter vyšiel von a žalostne sa rozplakal. 63 Muži, ktorí držali Ježiša, sa mu posmievali a bili ho. 64 Zakrývali ho a vypytovali sa ho: Hádaj, kto ťa udrel! 65 A mnoho ďalších rúhavých slov vyslovili proti nemu.

Podrobnosti

Dátum:
19. marca 2023
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
19. marca 2023
Udalosť Kategória: