Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Príslovia 26; Lukáš 19,28-40

26 marca

Príslovia 26,

1 Ako k letu nepatrí sneh a k žatve dážď, nepristane bláznovi česť.
2 Ako preletovanie vrabca a poletovanie lastovičky ani bezdôvodná kliatba nedosiahne cieľ.
3 Bič na koňa, uzda na osla a palica na chrbát bláznov.
4 Neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby si nebol ako on.
5 Odpovedz bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby sa sám sebe nezdal múdry.
6 Nohy si odtína a okúsi násilie ten, čo posiela odkazy po bláznovi.
7 Ako slabé nohy chromého je príslovie v ústach bláznov.
8 Ako kameň vložený do praku, je pocta preukázaná bláznovi.
9 Ako tŕň, čo sa zadrel opilcovi do ruky, je príslovie v ústach bláznov.
10 Ako strelec, čo chce všetko trafiť, je ten, čo najíma blázna alebo tulákov.
11 Ako sa pes vráti k tomu, čo vyvráti, opakuje blázon svoje bláznovstvo.
12 Videl si muža, čo sa sám sebe zdá múdry? Blázon má viac nádeje než on.
13 Lenivec hovorí: Na ceste je levíča, lev sa poneviera po námestiach.
14 Dvere sa otáčajú na svojich pántoch a lenivec na svojom lôžku.
15 Lenivec siahne rukou do misy a unaví sa, kým ju vráti k ústam.
16 Lenivec si pripadá múdrejší než sedem rozumne odpovedajúcich.
17 Psa chytá za uši ten, čo sa zamieša do sporu, ktorý sa ho netýka.
18 Ako pomätený, čo strieľa ohnivé šípy a smrtonosné strely,
19 je človek, ktorý klame svojho blížneho a hovorí: Veď ja som len žartoval!
20 Keď nieto dreva, vyhasne oheň keď niet klebetníka, utíchne zvada.
21 Ako uhlie pahrebu a drevo oheň, roznieti škriepny človek spor.
22 Slová klebetníka sú ako maškrty, schádzajú až na dno žalúdka.
23 Ako postriebrená hlinená nádoba sú lichotivé pery so zlým srdcom.
24 Kto nenávidí, pretvaruje sa perami, no vo svojom vnútri prechováva lesť.
25 Keď hovorí prívetivým hlasom, never mu, veď v jeho srdci je sedmoraká ohavnosť,
26 a hoci nenávisť podvodne zakryje, v zhromaždení sa zjaví jeho zloba.
27 Kto inému jamu kope, sám do nej padne, kto kotúľa balvan, toho privalí.
28 Falošný jazyk nenávidí tých, čo zasiahol, úlisné ústa privodia pád.

Lukáš 19,

28 Po týchto slovách kráčal vpredu a uberal sa do Jeruzalema. 29 Keď sa priblížil k Betfagé a Betánii, k vrchu, ktorý sa volá Olivový, poslal dvoch učeníkov 30 so slovami: Choďte do dediny, ktorá je naproti. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nikto nikdy nesedel. Odviažte ho a priveďte! 31 Ak sa vás niekto spýta: Prečo ho odväzujete? , odpovedzte takto: Pán ho potrebuje. 32 Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. 33 Keď odväzovali osliatko, povedali im jeho majitelia: Prečo odväzujete osliatko? 34 Oni odpovedali: Pán ho potrebuje. 35 Osliatko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša. 36 Ako šiel, na cestu prestierali svoje plášte. 37 Keď sa približoval k úpätiu Olivového vrchu, začal celý zástup učeníkov silným hlasom radostne chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli. 38 Volali: Požehnaný, ktorý prichádza ako kráľ v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach! 39 Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali: Učiteľ, napomeň svojich učeníkov! 40 On však odpovedal: Hovorím vám: Ak budú títo mlčať, kamene budú kričať.

Podrobnosti

Dátum:
26 marca
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
26 marca
Udalosť Kategória: