Nahrávam Udalosti

« All Events

  • Táto udalosť už prebehla.

Zachariáš 1; Lukáš18,28-30

16. septembra 2018

Zachariáš 1,

1 V ôsmom mesiaci druhého roku Dáriovej vlády zaznelo slovo Hospodina k prorokovi Zachariášovi, synovi Berechiju, Iddovho syna takto: 2 Hospodin sa veľmi hnevá na vašich otcov. 3 Povedz im teda: Takto hovorí Hospodin zástupov: Vráťte sa ku mne — znie výrok Hospodina zástupov — a ja sa vrátim k vám, hovorí Hospodin zástupov. 4 Nebuďte ako vaši otcovia, ku ktorým volali skorší proroci: Takto hovorí Hospodin zástupov: Odvráťte sa teda od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov; no nepočúvali a nevšímali si ma — znie výrok Hospodina — 5 a vaši otcovia, kde sú? A proroci — vari budú žiť večne? 6 A či moje slová a ustanovenia, ktoré som nariadil svojim sluhom prorokom, nezasiahli vašich otcov? Vtedy sa obrátili a vraveli: Ako sa Hospodin zástupov rozhodol, čo s nami urobí podľa našich ciest a skutkov, tak s nami aj urobil. 7 Dvadsiaty štvrtý deň jedenásteho mesiaca — mesiaca šebat — v druhom roku Dária, zaznelo slovo Hospodina k prorokovi Zachariášovi, synovi Berechiju, Iddovho syna, takto: 8 Videl som v noci: Hľa, ktosi sedel na ryšavom koni. Stál medzi myrtami v hlbine a za ním boli ryšavé, plavé a biele kone. 9 Spýtal som sa: Pane, čo sú tieto veci? Odpovedal mi anjel, ktorý so mnou hovoril: Ja ti ukážem, čo sú. 10 Muž, čo stál medzi myrtami, odpovedal takto: To sú tí, ktorých Hospodin poslal prechádzať zemou. 11 Hospodinovmu anjelovi, ktorý stál medzi myrtami, odvetili: Prechádzali sme zemou a videli sme, že celá zem je pokojná. 12 Hospodinov anjel odpovedal takto: Hospodin zástupov, dokedy sa nechceš zmilovať nad Jeruzalemom a nad judskými mestami, na ktoré sa hneváš už sedemdesiat rokov? 13 Hospodin odpovedal anjelovi, ktorý so mnou hovoril, dobré a potešujúce slová. 14 Nato mi anjel, ktorý so mnou hovoril, povedal: Ohlasuj: Takto hovorí Hospodin zástupov: Veľmi horlím za Jeruzalem a za Sion 15 a veľmi sa hnevám na sebavedomé národy, ktoré napomáhali zlo, keď som sa iba trochu hneval. 16 Preto takto hovorí Hospodin: Obrátim sa k Jeruzalemu s milosrdenstvom, bude v ňom vybudovaný môj dom — znie výrok Hospodina zástupov — a nad Jeruzalemom sa natiahne meradlo. 17 Ďalej hlásaj: Takto hovorí Hospodin zástupov: Moje mestá budú ešte oplývať dobrom, Hospodin ešte poteší Sion a opäť si vyvolí Jeruzalem.

Lukáš18,28 Tu Peter povedal: Pozri, my sme opustili, čo sme mali, a išli sme za tebou. 29 On im povedal: Amen, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustí dom, či ženu, bratov, rodičov alebo deti pre Božie kráľovstvo, 30 aby v tomto čase neprijal mnohonásobne viac a v budúcom veku večný život.

Podrobnosti

Dátum:
16. septembra 2018
Udalosť Kategória:

Podrobnosti

Dátum:
16. septembra 2018
Udalosť Kategória: