Kazateľ: Blahovci | Series: Zborová dovolenka 2020