Radostné Srdce

Radostné srdce je výborným liekom; ale zronený duch suší kosti. Príslovia 17:22

Vitajte na stránkach spoločenstva kresťanov
Radostné srdce
Partizánske

Sme tu, aby sme oslávili Ježiša Krista a zvestovali evanjelium Jeho kráľovstva každému človeku každej rasy až do končín zeme.

Posledné články

CD Malý Dávid 3.

  Tešíme sa, že s vami môžeme zdieľat výber piesní z Malého Dávida 3. Sú naozaj štýlovo rôzne, od rock’n’roll-u, cez country, až po hip-hop. CD je určené pre trochu […]

NEDELE  NAŽIVO

  Tešíme sa, že od JÚNA máme po dlhých mesiacoch opäť ,,normálne,, zhromaždenia všetci spolu naživo. STRETÁVAME sa v Kultúrnom dome vo Veľkých Bieliciach a začíname 9.30. Počas letných mesiacov […]

Kde nás nájdete?

Viac

Kontakty

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jenorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.

Ján 3,16

Nasledujúce udalosti

Hudba

Vianočné koledy

Počuj Izrael

Hľadáte odpovede týkajúce sa Boha? Alebo hľadáte vzťah s inými kresťanmi? Radi Vám pomôžeme.

© Copyright - Spoločenstvo kresťanov Radostné srdce, Design by Forresto