Vitajte na stránkach spoločenstva kresťanov
Radostné srdce
Partizánske

Sme tu, aby sme oslávili Ježiša Krista a zvestovali evanjelium Jeho kráľovstva každému človeku každej rasy až do končín zeme.

Posledné články

Kde nás nájdete?

Kontakty

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jenorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.

Ján 3,16

Hudba

Vianočné koledy

Počuj Izrael

Posledné kázne

Zrelý kresťan

8. apríla 2018
kazateľ: Mária Wiesnerová
kazateľ: Stojan Gajicki | Series: BTC Zlaté Moravce Nahrávky z BTC so Stojanom Gajickim nájdete na http://www.devleskerokher.sk/media/nahravky-z-btc-sinaj/

Smäd po Bohu

11. februára 2018
Bible Text: Iz 55,1-2 | kazateľ: Peter Mekýš | Series: Slovo do roka 2018

Hľadáte odpovede týkajúce sa Boha? Alebo hľadáte vzťah s inými kresťanmi? Radi Vám pomôžeme.

© Copyright - Spoločenstvo kresťanov Radostné srdce