Vitajte na stránkach spoločenstva kresťanov
Radostné srdce
Partizánske

Sme tu, aby sme oslávili Ježiša Krista a zvestovali evanjelium Jeho kráľovstva každému človeku každej rasy až do končín zeme.

Posledné články

Kde nás nájdete?

Kontakty

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jenorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.

Ján 3,16

Nasledujúce udalosti

Hudba

Vianočné koledy

Počuj Izrael

Posledné kázne

Nové srdce

4. októbra 2020
Kazateľ:Mária Wiesnerová

Štyria nepriatelia srdca

27. septembra 2020
Kazateľ:Ľudvik Kováčik

Človek so srdcom víťaza

13. septembra 2020
Kazateľ:Peter Mekýš

Hľadáte odpovede týkajúce sa Boha? Alebo hľadáte vzťah s inými kresťanmi? Radi Vám pomôžeme.

© Copyright - Spoločenstvo kresťanov Radostné srdce, Design by Forresto