Vitajte na stránkach spoločenstva kresťanov
Radostné srdce
Partizánske

Sme tu, aby sme oslávili Ježiša Krista a zvestovali evanjelium Jeho kráľovstva každému človeku každej rasy až do končín zeme.

Posledné články

Kde nás nájdete?

Kontakty

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jenorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.

Ján 3,16

Denné čítanie

Nasledujúce udalosti

Hudba

Vianočné koledy

Počuj Izrael

Posledné kázne

O modlitbe

11. apríla 2019

O staršom bratovi

22. februára 2019
Kazateľ : Denis Blaho
Kazateľ : Miro Tóth

Hľadáte odpovede týkajúce sa Boha? Alebo hľadáte vzťah s inými kresťanmi? Radi Vám pomôžeme.

© Copyright - Spoločenstvo kresťanov Radostné srdce