Kazateľ: Denis Blaho

Kazateľ: Denis Blaho | 91 Žalm. Ochrana Najvyššieho.  

  

1 Prebývam v skrýši Najvyššieho,  

a preto odpočívam v tôni Všemohúceho,  

2 a hovorím Pánovi:  

Moje útočisko, hrad môj,  

môj Boh, ja v Teba dúfam!  

3 Lebo Ty ma vytrhneš z pasce lovca, 

Ty ma vyslobodíš od ničivej nákazy.  

4 Peruťami svojimi ma prikryješ,  

nájdem útočisko pod Tvojimi krídlami;  

Tvoja vernosť a pravda  

je mojím obranným štítom.  

5 Nočného strachu nebudem sa báť,  

ani striel a šípov, čo cez deň lietajú, 

6 ani nákazy, čo sa zakráda po zotmení,  

ani epidémie, čo napoludnie pustoší.  

7 Aj keď ich padne tisíc po mojom boku  

a desaťtisíc po mojej pravici,  

ku mne (a mojej rodine) sa to nepriblíži.  

8 Uvidím vlastnými očami a  

uzriem odplatu bezbožných.  

9 Pretože hovorím: Ty si Pane, moje útočisko,  

Najvyššieho som si postavil za príbytok,  

10 preto sa mi nestane nič zlé,  

a žiadna rana ani nákaza  

sa nepriblíži k môjmu príbytku.  

11 Lebo o mne prikázal svojim anjelom,  

aby ma strážili na všetkých mojich cestách.  

12 Na rukách ma ponesú,  

aby som sa nepotkol a  

neudrel si nohu o kameň.  

13 Po levoch a zmijách budem kráčať,  

pošliapem levíča i draka.  

14 Vyslobodíš ma, lebo sa láskou viniem k Tebe,  

a ochrániš ma, lebo poznám Tvoje meno.  

15 Budem na Teba volať a Ty mi odpovieš;  

budeš so mnou v súžení,  

vyslobodíš ma a poctíš ma.  

16 Nasýtiš ma dlhým životom  

a dáš mi vidieť Tvoje spasenie! 

Ďakujem ti Pane!