17. februára 2019
Kazateľ : Igor Rosa
12. augusta 2018
kazateľ : Igor Rosa
2. októbra 2016
Bible Text: Ján 3 | kazateľ: Igor Rosa | Series: Znovuzrodenie
15. mája 2016
Bible Text: Fil 2,12-16 | kazateľ: Igor Rosa