16. februára 2020
Kazateľ: Janka Rosová
26. augusta 2018
Kazateľka : Janka Rosová
23. októbra 2016
kazateľ: Janka Rosová
17. apríla 2016
Bible Text: 1 Kor 13,13 | kazateľ: Janka Rosová