Kazateľ: Pavol Strežo | Series: Zborová dovolenka 2020