Kazateľ: Peter Mekýš

Kazateľ: Peter Mekýš

Kazateľ: Peter Mekýš

Kazateľ: Peter Mekýš | Series: Zborová dovolenka 2020

Kazateľ: Peter Mekýš

Bible Text: Mt 11:25-30 | Kazateľ: Peter Mekýš

Bible Text: Židom 3:12-14 | Kazateľ: Peter Mekýš

kazateľ: Peter Mekýš

Bible Text: Iz 55,1-2 | kazateľ: Peter Mekýš | Series: Slovo do roka 2018