2. februára 2020
Kazateľ: Peter Mekýš
12. januára 2020
Kazateľ : Peter Mekýš
18. augusta 2018
Lukáš 12, 49-53 kazateľ : Peter Mekýš
11. februára 2018
Bible Text: Iz 55,1-2 | kazateľ: Peter Mekýš | Series: Slovo do roka 2018
28. januára 2018
Bible Text: Iz 55,1-7 | kazateľ: Peter Mekýš | Series: Slovo do roka 2018
15. februára 2017
Bible Text: Kol 1,1-8 | kazateľ: Peter Mekýš
15. januára 2017
Bible Text: Žalm 44,1-4 | kazateľ: Peter Mekýš | Series: História Radostného srdca
20. novembra 2016
Bible Text: Ján 10,10; Luk 4,18 | kazateľ: Peter Mekýš
6. novembra 2016
Bible Text: Rim 11,22 | kazateľ: Peter Mekýš