22. januára 2019
Kazateľ : Štefan Horn
21. januára 2018
Bible Text: List Židom 1,1-3 | kazateľ: Stefan Horn | Series: Slovo do roka 2018
5. februára 2017
Bible Text: Ján 3,16 | kazateľ: Stefan Horn
10. augusta 2016
Bible Text: Ján 4,24; Žid 7,25; Žid 9,24 | kazateľ: Stefan Horn | Series: Zborová 2016
9. augusta 2016
Bible Text: Rim 8,29 | kazateľ: Stefan Horn | Series: Zborová 2016 Čo to znamená byť ako Ježiš Kristus...
8. augusta 2016
Bible Text: Luk 2,52 | kazateľ: Stefan Horn | Series: Zborová 2016