kazateľ: Stefan Horn

Bible Text: List Židom 1,1-3 | kazateľ: Stefan Horn | Series: Slovo do roka 2018

Bible Text: Ján 3,16 | kazateľ: Stefan Horn

Bible Text: Ján 4,24; Žid 7,25; Žid 9,24 | kazateľ: Stefan Horn | Series: Zborová 2016

Bible Text: Rim 8,29 | kazateľ: Stefan Horn | Series: Zborová 2016

Čo to znamená byť ako Ježiš Kristus…