11. februára 2018
Bible Text: Iz 55,1-2 | kazateľ: Peter Mekýš | Series: Slovo do roka 2018
28. januára 2018
Bible Text: Iz 55,1-7 | kazateľ: Peter Mekýš | Series: Slovo do roka 2018
21. januára 2018
Bible Text: List Židom 1,1-3 | kazateľ: Stefan Horn | Series: Slovo do roka 2018