28. októbra 2018
kazateľ : Jaroslav Minár
10. decembra 2017
Bible Text: Ján 21 | kazateľ: Denis Blaho