Kazateľ: Janka Merašická

kazateľ: Mária Wiesnerová