Bible Text: Rim 8,29 | kazateľ: Stefan Horn | Series: Zborová 2016

Čo to znamená byť ako Ježiš Kristus…