11. septembra 2016
Bible Text: Ján 12,24 | kazateľ: Mária Wiesnerová | Series: Znovuzrodenie