Celý deň

Jozua 7; Efezským 4,1-16

Jozua 7, 1 Potom sa Izraeliti previnili porušením kliatby. Áchan, syn Karmího, syn Zabdího, syn Zerachov z kmeňa Júdovho si totiž vzal niečo z vecí pod kliatbou, a preto vzplanul Hospodinov hnev proti Izraelitom. 2 Potom vyslal Jozua mužov z Jericha do Aja, ktorý leží pri Bét-Ávene východne od Bétela, a povedal im: Vyjdite a preskúmajte tú krajinu. Muži teda odišli […]