Celý deň

2.Kronická 15; Marek 12,1-17

2.Kronická 15, 1 Boží Duch dal vnuknutie Azarjovi, synovi Ódeda. 2 Ten sa postavil pred Ásu a povedal mu: Čujte ma, Ása i celý Júda a Benjamín! Hospodin bude s vami, ak vy budete s ním. Ak ho budete hľadať, dá sa vám nájsť. Ak ho však opustíte, aj on opustí vás. 3 Dlho bol Izrael bez pravého Boha, bez vyučujúceho kňaza […]