Kazateľ: Ľudvik Kováčik

Kazateľ: Ludvik Kováčik

Kazateľ: Ludvik Kováčik

Kazateľ: Ludvik Kováčik