Priatelia chceli by sme vás pozvať na Nedeľné zhromaždenie , na ktorom bude kázať pastor Slova Života – Kresťanského centra Oáza Jaroslav Minár

Srdečne vás pozývame v sobotu 27.10.2018 na zahájenie pravidelného stretávania kresťanov v štýle Dávidovho stánku v Partizánskom.

Je to čas spoločnej modlitby chvál a uctievania kresťanov všetkých denominácií z Partizánskeho a okolia.
Je to čas spoločných prosieb a modlitieb za naše mesto a región.
Je to čas strávený v Božej prítomnosti zameraný na vyvýšenie Pána Ježiša nad všetky oblasti nášho života.
Dávidov stánok bude prebiehať od 14.00 – 22.00 hod v Dome kultúry na 2.poschodí.
O 16.00 hod bude oficiálne požehnanie služby Dávidovho stánku cirkevnými autoritami mesta Partizánske.
Príďte spolu s ďalšími veriacimi obnovovať duchovný Dávidov stánok modlitieb a chvál v našom regióne.
Program je celý čas otvorený, každý je vítaný a môže slobodne prísť aj odísť podľa svojich možností.
“Potom sa vrátim a znova vybudujem zborený Dávidov stánok; znova postavím jeho ruiny a vztýčim ho, aby aj ostatní ľudia hľadali Pána, všetky národy, nad ktorými sa vzývalo moje meno, hovorí Pán, čo robí tieto veci.  /Ámos 9:11, Skutky apoštolov 15:16-17
Kázeň Miloša Kačírka o Dávidovom stánku zo zborovej dovolenky 2017

Pozývame vás na modlitebné a chválové stretnutie v budove NR SR , ktoré bude viesť Marina Wiesnerová , dňa 23.10.2018 o 17.30 do 18.30 .

Súčasťou tohto stretnutia bude aj prehliadka budovy parlamentu s výkladom , kto by mal záujem prihláste sa do 15.10.2018 Peťovi Mekýšovi. Prehliadka sa koná od 16.00 do 17.00

Všetci ste srdečne pozvaní. Môžete pozývať aj priateľov

Priatelia, chceli by sme vás pozvať na nedeľné zhromaždenie so spoločným obedom, ktoré bude už túto nedeľu 7.10.2018

Kázať bude Miro Tóth.

Spoločný obed je v cene 3€ prihlasovať naň sa môžte do 3.10.2018 u Janka Barančíka.

Ste srdečne pozvaní