Dávidov stánok v Partizánskom

Srdečne vás pozývame v sobotu 27.10.2018 na zahájenie pravidelného stretávania kresťanov v štýle Dávidovho stánku v Partizánskom.

Je to čas spoločnej modlitby chvál a uctievania kresťanov všetkých denominácií z Partizánskeho a okolia.
Je to čas spoločných prosieb a modlitieb za naše mesto a región.
Je to čas strávený v Božej prítomnosti zameraný na vyvýšenie Pána Ježiša nad všetky oblasti nášho života.
Dávidov stánok bude prebiehať od 14.00 – 22.00 hod v Dome kultúry na 2.poschodí.
O 16.00 hod bude oficiálne požehnanie služby Dávidovho stánku cirkevnými autoritami mesta Partizánske.
Príďte spolu s ďalšími veriacimi obnovovať duchovný Dávidov stánok modlitieb a chvál v našom regióne.
Program je celý čas otvorený, každý je vítaný a môže slobodne prísť aj odísť podľa svojich možností.
“Potom sa vrátim a znova vybudujem zborený Dávidov stánok; znova postavím jeho ruiny a vztýčim ho, aby aj ostatní ľudia hľadali Pána, všetky národy, nad ktorými sa vzývalo moje meno, hovorí Pán, čo robí tieto veci.  /Ámos 9:11, Skutky apoštolov 15:16-17
Kázeň Miloša Kačírka o Dávidovom stánku zo zborovej dovolenky 2017