Všetkých vás srdečne pozývame na strávenie spoločného zborového Silvestra 2018 , ktorý sa bude konať v Kultúrnom dome v Návojovciach, začíname o 19 30. Silvestrovskú kapustnicu varia  novomanželia Peťo a Darinka. Nepovinné vstupné je uhradené príspevkom do programu.

Svoju účasť môžete potvrdzovať SMS správou alebo emailom u Peťa Mekýša

Srdečne vás pozývame na adventný gospelový koncert pre mesto Partizánske, ktorý sa uskutoční v nedeľu 9.decembra 2018 o 16.00 v kostole Božského srdca Ježišovho na námestí v Partizánskom.

Z iniciatívy mesta Partizánske, pána primátora mesta Jozefa Božika,
ochotnej spolupráce MUA – Mestskej umeleckej agentúry a
veľkorysej ponuky pána dekana Vladimíra Farkaša vám chceme
v predvianočný čas priniesť dary, ktoré spájajú všetkých ľudí –
dary krásnej hudby, piesní zo srdca, povzbudivých slov a pocitu spolupatričnosti.

Moderovaný hudobný program si pre vás pripravila
Gospelová skupina Radostné srdce s mladými aj detskými hudobníkmi v spolupráci s deťmi zo Základnej cirkevnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom.

Príďte v nedeľný sviatočný čas aj s vašimi deťmi zapáliť druhú sviečku na adventnom venci a naladiť sa spolu s nami na duchovný odkaz Vianoc.

Vstup voľný