Priatelia, blíži sa Veľká noc. Pre nás, čo žijeme s Kristom je dôležité vedieť, že po piatku príde aj nedeľa. Po utrpení Ježiša na kríži prišlo aj jeho vzkriesenie.  Po smrti prichádza večný život v novom Jeruzaleme, kde už nebudú rúška a karantény, ale spoločenstvo tých, ktorí sú zapísaní v knihe života. Apoštol Ján  nám v Zjavení  odkázal: ,,Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet.  A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. Od trónu som počul mohutný hlas: Pozri, Boží stan je s ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi.  Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.“ Je čas prípravy na nové veci, a teraz aj novým spôsobom.

Pred týždňom sme sa prvýkrát spojili cez internet. Veľmi nás  potešili vaše priame pozdravy a vstupy. Vnímali sme, že sme spolu, a boli sme z toho skutočne potešení. Veríme, že aj dnes budeme mať požehnané stretnutie. Tu je odkaz na pripojenie.

Prajeme Vám radostnú myseľ s Ježišom.

Peter a Silvia

Milí priatelia, aj túto nedeľu zostávame doma. Včera som telefonoval s Mirom Thótom (Forestom), všetkých pozdravuje.  Tento krát sa môžeme pridať k živému vysielaniu ich zhromaždenia. Začína o 9, 50 hod. chválami a 10, 50 hod. bude mať Štefan Horn kázeň. Podrobnosti nájdete na ich webovej stránke.

 

Verím, že Štefan prinesie povzbudzujúce slovo do týchto dní.

V Christiane Braňo a Kamila pripravili pre deti bábky.  Nájdete ich na You Tube a Facebooku. https://www.facebook.com/100008921262879/posts/2290795107894509/?funlid=lBmgYgvprMY51kaB

Priatelia, chýbate nám. Nemôžeme sa srdečne pozdraviť, podať si ruku, objať sa a usmiať jeden na druhého. Cnie sa nám  za  spoločnými chválami, za Vašimi svedectvami a modlitbami. Nie je to prejav malej viery a závislosti na človeku. Je to zdravá túžba po živom spoločenstve. Nič virtuálne nám  nenahradí Božiu prítomnosť v spoločnom zhromaždení. Ale tento stav je dočasný a veríme ,že to zvládneme. Dávid si tiež povzdychol,  keď mu chýbalo stretnutie v dome Božom.  Žalmy 42:5  Keď sa rozpomínam na to, vylievam v sebe svoju dušu, že som chodieval so zástupom a vodieval som ich až do domu Božieho s hlasom spevu a chvály, slávnostné množstvo. Tak ako on našiel vždy východisko v Bohu, môžeme aj my.  Ježiš nám ukázal a priniesol Otcovu lásku. Preto veríme, že  napriek oddeleniu sa máte dobre a držíte sa nášho milovaného Pána. Modlíme sa za vás a žehnáme pokoj a zdravie.

Prajeme Vám veľa požehnania a blízkosti Pánovej.

S láskou

Peter a Silvia

Milí priatelia, dnes zostávame prvýkrát v nedeľu doma. Nestretneme sa a nebudeme spolu oslavovať nášho Pána, no aj v tomto prípade pre mňa platí slovo z 1. Samuelovej 15:22: ,,No, Samuel riekol: Či azda má Hospodin takú záľubu v zápalných a v iných obetiach bitných, ako aby niekto poslúchal na hlas Hospodinov? Hľa, poslúchať je lepšie ako obetovať a pozorovať na slovo Hospodinovo ako donášať tuk baranov.“

To najviac a najdôležitejšie je v tomto čase hľadať Božiu tvár, aby sme boli s Ježišom a On nás mohol ochrániť pred temnotou a strachom ktoré sa šíria okolo nás. Len tak môžeme tento čas využiť a s radostnou tvárou povzbudzovať iných a prinášať Krista. Za každých okolností pre nás platí, že dôležitý nie je náš aktuálny stav, ale náš vzťah s Bohom.  Strach a panika nie je na mieste, ,,lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu.“ (2 Timoteovi 1:7)

Je najlepší čas lámať chlieb po domoch a prijať tak povzbudenie.

Prajeme Vám veľa požehnania a blízkosti Pánovej.

Keď príde čas stretnúť sa dáme vedieť.

Peter a Silvia

Žalm 91

91 Žalm. Ochrana Najvyššieho. 

 

1 Prebývam v skrýši Najvyššieho,

a preto odpočívam v tôni Všemohúceho,

2 a hovorím Pánovi:

Moje útočisko, hrad môj,

môj Boh, ja v Teba dúfam!

3 Lebo Ty ma vytrhneš z pasce lovca,

Ty ma vyslobodíš od ničivej nákazy.

4 Peruťami svojimi ma prikryješ,

nájdem útočisko pod Tvojimi krídlami;

Tvoja vernosť a pravda

je mojím obranným štítom.

5 Nočného strachu nebudem sa báť,

ani striel a šípov, čo cez deň lietajú,

6 ani nákazy, čo sa zakráda po zotmení,

ani epidémie, čo napoludnie pustoší.

7 Aj keď ich padne tisíc po mojom boku

a desaťtisíc po mojej pravici,

ku mne (a mojej rodine) sa to nepriblíži.

8 Uvidím vlastnými očami a

uzriem odplatu bezbožných.

9 Pretože hovorím: Ty si Pane, moje útočisko,

Najvyššieho som si postavil za príbytok,

10 preto sa mi nestane nič zlé,

a žiadna rana ani nákaza

sa nepriblíži k môjmu príbytku.

11 Lebo o mne prikázal svojim anjelom,

aby ma strážili na všetkých mojich cestách.

12 Na rukách ma ponesú,

aby som sa nepotkol a

neudrel si nohu o kameň.

13 Po levoch a zmijách budem kráčať,

pošliapem levíča i draka.

14 Vyslobodíš ma, lebo sa láskou viniem k Tebe,

a ochrániš ma, lebo poznám Tvoje meno.

15 Budem na Teba volať a Ty mi odpovieš;

budeš so mnou v súžení,

vyslobodíš ma a poctíš ma.

16 Nasýtiš ma dlhým životom

a dáš mi vidieť Tvoje spasenie!

Ďakujem ti Pane!

 

Advent je obdobím duchovnej, duševnej, ale aj praktickej prípravy na Vianoce. Advent je taktiež časom budovania a posilňovania vzťahov. Veď čo je krajšie ako chystať sa na oslavu príchodu Ježiša spoločne. Preto som rada, že sme sa tento rok mohli opäť stretnúť v Escape na Adventných Dieľničkách, aby sme vzdali Bohu slávu kreatívnou výrobou Vianočných darčekov.
Prvú Adventnú nedeľu sme piekli medovníčkové darčeky pre návštevníkov adventného koncertu. Deti aj dospelí si počínali veľmi šikovne. Práca išla od ruky, aj vďaka tomu, že Mirka pripravila kvalitné cesto. Nielenže sa nám podarilo vyformovať a ozdobiť vyše 130 medovníčkov, ale každý jeden vyzeral ako malé umelecké dielko. Sladké rybičky, zvončeky, hviezdičky a soby spolu s klinčekmi a škoricou z punču rozvoňali celý Escape. Do toho horeli sviečky, hrali koledy a zvonil detský smiech. V tejto pokojnej a radostnej atmosfére sme sedeli okolo jedného veľkého stola a zdobili sme a rozprávali sme sa. V kuchyni sa zatiaľ vytvoril čisto debatný krúžok pre tých, ktorí radšej medovníčky jedia ako pečú. A veru sme sa museli riadne premáhať, aby sme nezmaškrtili všetko, čo sme pripravili, také to bolo chutné.


Počas tretej adventnej nedele sme vyrábali veselé pohľadnice pre ľudí v núdzi. Tu sa naplno prejavila sila spolupráce. Aby sme ušetrili čas, zorganizovali sme si manufaktúru. Každý, od najmenšieho po najväčšieho dostal osobitnú úlohu, a tak bola výsledná pohľadnica naším spoločným výtvorom. Niekto strihal, iný lepil, maľoval, či písal a podaktorí stíhali aj žartovať. Deti perfektne zvládli aj takto intenzívne pracovné tempo. Viacerí povolili uzdu svojej fantázii a naaranžovali pôsobivé kombinácie tvarov, farieb a textúr. Ani sme sa nenazdali a mali sme hotových 80 pohľadníc.


Dúfam, že niečo podobné sa podarí zorganizovať aj na budúci rok. Zatiaľ je ale stále rok 2019 a Advent je v plnom prúde. Prajem Vám požehnané obdobie príprav vo všetkých oblastiach života, veď On už prichádza.

Srdečne vás aj tento rok pozývame na Mesiánsku konferenciu , ktorá sa uskutoční 7. decembra od 9.00 na Ranči v Kráľovej Lehote.

Mesiánska konferencia

Všetkých vás srdečne pozývame na strávenie spoločného zborového Silvestra 2018 , ktorý sa bude konať v Kultúrnom dome v Návojovciach, začíname o 19 30. Silvestrovskú kapustnicu varia  novomanželia Peťo a Darinka. Nepovinné vstupné je uhradené príspevkom do programu.

Svoju účasť môžete potvrdzovať SMS správou alebo emailom u Peťa Mekýša

Nielen dobrá hudba, ale aj dobré manželstvo je umenie!


V rámci uplynulého národného týždňa manželstva vás pozývame 
na prednášku Petra a Vlasty Šimmerových, 
vhodnou hlavne – ale nielen pre manželské páry, 
spojený s príjemnou klavírnou hudbou 
v podaní Márie Wiesnerovej. 

Manželstvo ako umenie lásky.
Nedeľa 25.2. o 17hod v Dome kultúry Veľké Bielice.
Vstup voľný.


Pozvánka na prednášku na Facebooku