Srdečne vás aj tento rok pozývame na Mesiánsku konferenciu , ktorá sa uskutoční 7. decembra od 9.00 na Ranči v Kráľovej Lehote.

Mesiánska konferencia

Všetkých vás srdečne pozývame na strávenie spoločného zborového Silvestra 2018 , ktorý sa bude konať v Kultúrnom dome v Návojovciach, začíname o 19 30. Silvestrovskú kapustnicu varia  novomanželia Peťo a Darinka. Nepovinné vstupné je uhradené príspevkom do programu.

Svoju účasť môžete potvrdzovať SMS správou alebo emailom u Peťa Mekýša

Nielen dobrá hudba, ale aj dobré manželstvo je umenie!


V rámci uplynulého národného týždňa manželstva vás pozývame 
na prednášku Petra a Vlasty Šimmerových, 
vhodnou hlavne – ale nielen pre manželské páry, 
spojený s príjemnou klavírnou hudbou 
v podaní Márie Wiesnerovej. 

Manželstvo ako umenie lásky.
Nedeľa 25.2. o 17hod v Dome kultúry Veľké Bielice.
Vstup voľný.


Pozvánka na prednášku na Facebooku