Tento deň býva naše stretnutie každý rok výnimočné. Deti sa predbiehajú v hľadaní  dobre ukrytých  zápaliek.  Zapaľujú  prvú adventnú sviečku. Slávnostné bývajú chvály,  príbeh pre deti a slovo. Najvzácnejšie na tejto  nedeli je byť spolu.  Vidieť úsmev na tvárach a mať možnosť sa chvíľu  porozprávať. Vo vzduchu už cítiť blížiace sa Vianoce.  Preto aj dnešná nedeľa bude iná ako tie predchádzajúce v korone.  Slovo  cez youtube bude mať Štefan Horn, a určite bude aktuálne.Tu je link https://youtu.be/Uimqe28s8qk  Začíname  10:30  a večer opakovanie o 17:30.