Tento deň býva naše stretnutie každý rok výnimočné. Deti sa predbiehajú v hľadaní  dobre ukrytých  zápaliek.  Zapaľujú  prvú adventnú sviečku. Slávnostné bývajú chvály,  príbeh pre deti a slovo. Najvzácnejšie na tejto  nedeli je byť spolu.  Vidieť úsmev na tvárach a mať možnosť sa chvíľu  porozprávať. Vo vzduchu už cítiť blížiace sa Vianoce.  Preto aj dnešná nedeľa bude iná ako tie predchádzajúce v korone.  Slovo  cez youtube bude mať Štefan Horn, a určite bude aktuálne.Tu je link https://youtu.be/Uimqe28s8qk  Začíname  10:30  a večer opakovanie o 17:30.

Zhromaždenie v nedeľu 9.8. nebude.

Opäť sa stretneme 16.8. v Unisporte.

Prajeme požehnané letné a dovolenkové dni.

Sk Rs

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. Duch svätý  sa môže dnes prejavovať  tak isto, ako sa prejavil 50 dní po vzkriesení. Dnes je najlepší čas byť s Ním.On je najbližšie k nám ako kto môže byť. Záleží na našom očakávaní, otvorení sa a túžbe. Boh zoslal dnes z neba vytúžený a tak potrebný dážď na našu krajinu a posiela aj svojho Ducha Svätého. Verím, že nebude chýbať vo vašich domácnostiach, keď budeme spolu chváliť nášho Pána.
Tu je odkaz na dnešné zhromaždenie.
Popoludní sa môžeme pridať prostredníctvom obrazovky k slovensko-českému Dňu vďačnosti.
Prajeme požehnanú nedeľu.
Peter a Silvia

Tento týždeň sme mali u nás na terase prvú skupinku. Pre mňa to bol vzácny čas s priateľmi a predzvesť obnovenia našich nedeľných zhromaždení. Dnes sme spolu predposledný krát cez video prenos. Začíname 10:30. Prajem Vám požehnanú nedeľu.

 

Aj dnes sa stretneme len prostredníctvom obrazu. Mám pocit, že za tých 10 nedieľ som stratil predstavu  normálneho  zhromaždenia. Ako to bude? Podáme si ruky, slobodne sa objímeme, alebo budeme na dištanc? Srdečnosť, lásku a radosť z toho, že sa vidíme  prirodzene prejavujem podaním ruky, objatím a niekedy aj bozkom. Teraz si túto otázku ešte zodpovedať nedokážem. No viem, že keď na to príde, akokoľvek bude naše stretnutie vyzerať, bude plné radosti z toho, že môžeme spolu oslavovať nášho Pána.

Vďaka Bohu, situácia s karanténou  sa uvoľňuje. Bohoslužby cirkví sú s obmedzeniami povolené.  My dnes ešte zostaneme pri našom online zhromaždení. Verím, že aj týmto spôsobom sa stretneme s Bohom. To je na celom zhromaždení najdôležitejšie. Mať osobný čas s Ježišom, ktorý nás premieňa, posilňuje a očisťuje. Prajeme Vám požehnanú nedeľu.

Peter a Silvia

Už sme v mesiaci, kedy sa všetko zelená, pučí, kvitne a rastie.  Otvorme si srdce pre lásku nebeského Otca, ktorého láska prerástla až do obetovania vlastného syna Ježiša Krista. On sa postaral o to, aby mohol byť máj mesiacom lásky pre všetkých. Dnes nás čaká opäť zhromaždenie cez internet. Prajem Vám požehnaný čas. Začíname o 10:15.

Peter

Dnes viac ako predchádzajúce nedele skúsme prežiť dotyk Ježiša Krista. Naše zhromaždenia ma často  vtiahnu do Jeho blízkosti skoro automaticky. Niekedy už samotné stretnutie s vami pred začiatkom  vo mne vyvolajú predzvesť neobyčajných chvíľ.  Sú pre mňa vždy slávnosťou a veľkým povzbudením.  Očakávajme spolu prítomnosť Ducha svätého medzi nami a v našich domovoch aj počas týchto internetových prenosov.

Drahí priatelia,

prajeme vám radostnú nedeľu.

Dnes síce trošku prší, no jarný dážď  je  požehnanie od Boha.  Modlime sa za  našu krajinu. Veľmi to teraz potrebuje.

Zhromaždenie cez internet začne o 10 00.  Tu je odkaz.

Slovo má Denis a pripájame aj jedno pekné svedectvo.

Vaši Peter a Silvia

 

V tento slávnostný deň som sa vždy veľmi tešil do zboru. Už v oblečení  bratov a sestier bolo vnímať výnimočnosť tohto rána. Deti tiež prichádzali s radostným očakávaním. Chvály, spoločná hra, príbeh a slovo len umocnili jedinečnosť tohto rodinného zhromaždenia.  Teraz si musíme vystačiť so stretnutím na  internete.  Tu je odkaz na Veľkonočné zhromaždenie začíname o 10 00. Spôsob a forma stretnutia sa zmenila, ale posolstvo Veľkonočných sviatkov zostalo rovnaké. Nestratilo nič zo svojej slávy. Ježiš po  smrti ukrižovaním a pochovaním do hrobu vstal z mŕtvych a my s ním. Buďte naplnení radosťou z tejto úžasnej  správy. Hrob je prázdny. Sláva Bohu.

Peter