22. januára 2017
Bible Text: 1 Ján 1,1-3 | kazateľ: Mária Wiesnerová | Series: História Radostného srdca