História Radostného srdca
22. januára 2017
kazateľ:
Passage: 1 Ján 1,1-3