Kazateľ: Ľudvik Kováčik

Kazateľ: Ludvik Kováčik

Kazateľ: Ludvik Kováčik | Series: Zborová dovolenka 2020

Kazateľ: Ludvik Kováčik

Kazateľ: Ludvik Kováčik