26. januára 2020
Kazateľ : Mária Wiesnerová
19. januára 2020
Kazateľ : Mária Wiesnerová