Kazateľ: Pavol Strežo | Series: Zborová dovolenka 2020

Kazateľ: Blahovci | Series: Zborová dovolenka 2020

Kazateľ: Peter Mekýš | Series: Zborová dovolenka 2020

kazateľ: Janka Rosová