Vydané srdce a čo je to služba (Wiesnerovci)

,

Kazateľ: Mária Wiesnerová, Peter Wiesner | Series: Zborová dovolenka 2020