Kazateľ: Mária Wiesnerová, Peter Wiesner | Series: Zborová dovolenka 2020