kazateľ: Paulína Brožová | Series: O večery Pánovej

kazateľ: Mária Wiesnerová | Series: O večery Pánovej