kazateľ: Mária Wiesnerová | Series: O večery Pánovej