Celý deň

Izaiáš 44; Lukáš 14,1-6

Izaiáš 44, 1 Teraz počúvaj, Jákob, môj služobník, Izrael, ktorého som si vyvolil. 2 Takto hovorí Hospodin, tvoj tvorca, ten, čo ťa stvárnil a od matkinho lona ti pomáha. Neboj sa, môj služobník, Jákob, Ješurún, ktorého som si vyvolil. 3 Lebo vylejem vodu na smädnú pôdu a vodné toky na súš. Vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie […]