Celý deň

2. Mojžišova 1; Filipským 2,1-11

2. Mojžišova 1, 1 Toto sú mená synov Izraela, ktorí prišli s Jákobom do Egypta. Každý prišiel so svojou rodinou: 2 Rúben, Šimeón, Lévi a Júda; 3 Jissákar, Zebúlun a Benjamín; 4 Dán, Naftáli, Gád a Ašér. 5 Všetkých, čo […]